Начало - Статии и новини - Новини - Българското вино в ХХI век
Новини
   

Българското вино в ХХI век

17 септември 2019

Доброто бъдеще на българското вино изисква обединяване на всички винопроизводители и други винени професионалисти в страната ни и ясна национална стратегия. На 22 ноември тази година, в първия ден от DiVino.Taste и в рамките на форума, ще се проведе първата конференция Българското вино в ХХI век

Организатори са DiVino и Българска асоциация на винените професионалисти.

От 2007 до 2019 година лозарството и винопроизводството в България претърпяха значителна трансформация, която даде нов облик на бранша, а и категорично посочи липсващите звена в организационната структура на отрасъла. От приоритетен сектор с доминиращ експорт виното е на път да се впише в спомагателните графи на земеделието в България с незначителен дял в общия продукт. Статистиката е неблагоприятна от няколко гледни точки: намаляващи лозарски площи, намаляващ пазарен дял на крайния продукт, ниска добавена стойност на вината и висока производствена себестойност, заличаване на районите и отказ на производителите да произвеждат и предлагат вина с наименование за произход. Статистическите данни са контрастни на фона на доказаното повишаване на качеството на българските вина, безспорните им успехи на международни форуми и засилващия се интерес към страната ни като производител с неизчерпан потенциал за развитие на фона на прекалено познатите за потребителя класически винени дестинации.

Отчитайки разнопосочните тенденции в сектора, конференцията Българското вино в ХХI век ще търси равновесната точка на развитие, която да запази акумулираната положителна енергия в бранша и да намали отрицателните тенденции, очертани в последните години.
За да достигне до ясно формулиране на цели и решения конференцията ще направи преглед на всички аспекти в бранша: от производството и законодателството през маркетинга до търговията – както в страната, така и навън.
Конференцията ще търси общо съгласие, без да промотира дейността на отделни структури, включени или не като организатори. Конференцията ще държи на равнопоставеност на всички участници, така че да им даде възможност да представят своите приоритети, както и да получат реална представа за позицията на всеки един професионално зает в бранша.

Очаквайте по-подробна информация за програмата!
За допълнителна информация и заявка за участие свържете се с нас на email editorial@divino.bg или на тел. 02 951 6634 или 088 494 0761
Дата: 22 ноември 2019, 10.00 часа
Място: Зала 6 на Интер Експо Център София

Конференция Българското вино в ХХI век

Дата: 22 ноември 2019, 10:00 – 17:00 часа

Място: Зала 6 на Интер Експо Център София