Начало - Статии и новини - Новини - Българското вино в ХХI век
Новини
   

Българското вино в ХХI век

05 ноември 2019

Доброто бъдеще на българското вино изисква обединяване на всички винопроизводители и други винени професионалисти в страната ни и ясна национална стратегия. На 22 ноември тази година, в първия ден от DiVino.Taste и в рамките на форума, ще се проведе първата конференция Българското вино в ХХI век

Организатори са DiVino, Българска асоциация на винените професионалисти и Институт за изследване на виното, спиртните напитки и етеричните масла

От 2007 до 2019 година лозарството и винопроизводството в България претърпяха значителна трансформация, която даде нов облик на бранша, а и категорично посочи липсващите звена в организационната структура на отрасъла. От приоритетен сектор с доминиращ експорт виното е на път да се впише в спомагателните графи на земеделието в България с незначителен дял в общия продукт. Статистиката е неблагоприятна от няколко гледни точки: намаляващи лозарски площи, намаляващ пазарен дял на крайния продукт, ниска добавена стойност на вината и висока производствена себестойност, заличаване на районите и отказ на производителите да произвеждат и предлагат вина с наименование за произход. Статистическите данни са контрастни на фона на доказаното повишаване на качеството на българските вина, безспорните им успехи на международни форуми и засилващия се интерес към страната ни като производител с неизчерпан потенциал за развитие на фона на прекалено познатите за потребителя класически винени дестинации.

Отчитайки разнопосочните тенденции в сектора, конференцията Българското вино в ХХI век ще търси равновесната точка на развитие, която да запази акумулираната положителна енергия в бранша и да намали отрицателните тенденции, очертани в последните години.
За да достигне до ясно формулиране на цели и решения конференцията ще направи преглед на всички аспекти в бранша: от производството и законодателството през маркетинга до търговията – както в страната, така и навън.
Конференцията ще търси общо съгласие, без да промотира дейността на отделни структури, включени или не като организатори. Конференцията ще държи на равнопоставеност на всички участници, така че да им даде възможност да представят своите приоритети, както и да получат реална представа за позицията на всеки един професионално зает в бранша.

9:15 - Регистрация

10:00 – 10:20 Официално откриване

10:20 – 10:50 Традиция и перспективи в регулирането и организацията на лозаро-винарския сектор в България.
Лектор Ивана Мурджева

10.50 – 11.20 Как да изградим ефективен национален винен маркетинг борд. Успешни практики от Wines of Australia и Wines of Argentina. 
Лектор Марко Тигелман, Холандия

11:20 Кафе пауза

11:30 – 12:30 Да спасим професията лозар и винар в България!
Лектор: Николай Кръстев

12:30 – 13:00 Анализирай! Защо е важно да работиш с най-добрата лаборатория?
Лектор: Венелин Георгиев

13:00 Обедна почивка

13:45 - 14:15 Проблеми и перспективи пред износа на българско вино.
Лектор: Работна група Износ

14:15 - 14:30 Възможности за застраховане на плащанията при износ. Финансиране на бизнеса. Лектор: Павел Бороджийски

14:30 - 15:00 Българско вино в САЩ: теория и практика. Какви грешки да не правим?
Лектор: Ивелина Кюлева

15:00 Кафе пауза

15:15 - 15:45 Personally: Новият бранд на унгарското вино.
Лектор Шомбор Гал

15:45 - 16:30 Защо трябва да създадем стратегия за устойчиво развитие на винения туризъм в България?
Лектори: Екатерина Христова, Ивайло Катерски, Васил Златев

16:30 Заключителна декларация и закриване

повече подробности за програмата и лекторите тук

За допълнителна информация и заявка за участие свържете се с нас на email editorial@divino.bg или на тел. 02 951 6634 или 088 494 0761 и ще ви изпратим линк за регистрация.
Дата: 22 ноември 2019, 10.00 часа
Място: Витоша на Интер Експо Център София

Конференция Българското вино в ХХI век

Дата: 22 ноември 2019, 10:00 – 17:00 часа

Място: Зала Витоша на Интер Експо Център София