Начало - Статии и новини - Новини - Глобалният експорт на вино през 2019 в цифри
Новини
   

Глобалният експорт на вино през 2019 в цифри

08 май 2020

Глобалният експорт на вино през 2019 в цифри

Световният износ на вино за 2019 година бележи ръст от 1,5 % по отношение на обема и достига 10 357 млн. л, докато по отношение на стойността ръстът е от 0,7% (31 771 млн. евро). След сериозен спад от 541 млн. л през 2018, обемът се е възстановил леко с увеличение от 150 млн. л в края на 2019.

Цифрите са от неотдавнашен доклад на Испанската обсерватория за пазара на виното (OeMv) в сътрудничество с Браншовата организация на виното в Испания, изготвен въз основа на анализирани митнически данни от над 80 страни. Те показват, че макар износът за 2019 все още да е далеч от рекорда от почти 10 750 млн. л, продадени през 2017, за миналата година е отбелязан нов рекорд по стойност, с увеличение от 217 млн. евро в сравнение с 2018, нараствайки за пета поредна година със средна цена, която е малко по-ниска - с 0,7% (-2 цента), въпреки че за втори път надхвърля бариерата от 3 евро и достига 3,08 евро / литър.

Досега през това столетие световният експорт на вино е нараствал със среден годишен темп, по-висок по отношение на стойността (+ 4,5%) отколкото на обема (+ 2,9%), тъй като средната цена от 2,27 евро / л през 2000 г. се е качила до 3,07 евро / л през 2019. През тези 20 години продажбите са се качили от 6 057 на 10 357 млн. л и от 13 756 на 31 771 млн. евро.

Най-големите износители на вино

Единайсет са големите износители на вино в света – Италия, Испания, Франция, Чили, Австралия, Германия, Южна Африка, САЩ, Португалия, Нова Зеландия и Аржентина – износът на вино от тези страни съставлява почти 90% от целия глобален експорт.

В сравнение с 2018 има промяна в класацията на държавите според общата стойност на продадените зад граница вина, като Нова Зеландия измества Германия от седмото място; заедно с това се наблюдават няколко размествания съгласно обемите: Италия изпреварва Испания като водещ износител на количество вино в света, Чили измества Австралия от четвърто място, а Германия – Южна Африка от шестото.

Като стойност, 3 от 11-те анализирани държави имат спад в продажбите си: Испания (-257 млн. евро), Южна Африка (-77 млн. евро) и в по-малка степен Германия (-2,7 млн.), докато само две са страните, изнесли по-малко вино като количество: Южна Африка (-138 млн. л) и Австралия (-109 млн. л); и двете обаче ясно отчитат най-големите увеличения на цените.

Обобщени данни

• Световният износ на вино достигна 10 357 млн. л (+ 1,5%) и 31 771 млн. евро (+ 0,7%) през 2019, при средна цена от 3,07 евро / литър (-2 цента) ).

• По отношение на стойността на експортираните вина в света е поставен нов рекорд за всички времена, като обемът обаче все още е далеч от онзи през 2017.

• След пет години испанско лидерство през 2019 Италия е изнесла 2 162 млн. л вино (+201 млн.), в сравнение с 2 154 млн. в Испания (+123 млн.), въпреки че ръстът и на двете е по-голям от средния за света. Франция се откъсва далеч напред като първа в света по стойност на изнесени вина – с 9 795 млн. евро.

• Стойността на пенливите и бутилираните вина нараства, а има спад на бег-ин-боксовете и особено на наливните вина, въпреки че при тях количественият ръст е най-голям след изобилната реколта през 2018.

• Австралия и Южна Африка са държавите с най-голям спад като количества, а годината е страхотна за Нова Зеландия, която бележи най-голям ръст от 2000 г. насам.

• Секторът очаква развитието през 2020 със загриженост: към кризата заради коронавируса се добавят и други търговски заплахи като Brexit, тарифите на Тръмп и новият руски закон за виното.