Начало - Статии и новини - Новини - Кампанията по събиране на грозде на зелено приключва до 20 юли
Новини
   

Кампанията по събиране на грозде на зелено приключва до 20 юли

14 юли 2020

Кампанията по събиране на грозде на зелено приключва до 20 юли

От днес, 14 юли започва подписване на договорите по мярка Събиране на реколтата на зелено от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г.

Одобрените кандидати следва да се явят за сключване на договор в Централно управление на ДФ Земеделие , София, ул. „Гусла“ № 3.

По мярката се финансира пълното ръчно отстраняване на гроздовете, докато все още не са узрели. По този начин добивът от съответната заявена площ се намалява до нула. Срокът за извършване на операциите по ръчно отстраняване на гроздовете е до 20 юли 2020 г.

Приемът по мярката се проведе от 15 до 19 юни 2020 г., като в този период са приети заявления за предоставяне на финансова помощ на общата стойност близо 2,2 млн.лв. Заявените за подпомагане площи са над 700 ха. Максималният размер на финансовата помощ, която могат да получат кандидатите е до 60 % от заявената сума на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и на загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката.