Начало - Статии и новини - Новини - Международен научен комитет ще изследва предизвикателствата за храната през 2050
Новини
   

Международен научен комитет ще изследва предизвикателствата за храната през 2050

17 юни 2020

Международен научен комитет ще изследва предизвикателствата за храната през 2050

По материали от diariodegastronomia.com

През юни, преди броени дни, беше представен новосформирания Научен комитет за устойчиво хранене (SNSB), съставен от независими учени и експерти в различни области. Единствената задача на новата група е да проучва различни възможни решения за задоволяване на нуждите от храна, които ще има човечеството през 2050 г.

Една цел, за която учените са си предвидили срок от три години, през който ще посветят всичките си усилия за изследване - с помощта на инструменти като big data и въз основа на критерии за устойчива, здравословна и природосъобразна храна – е да се опитат да разберат какво би трябвало да бъде храненето след трийсет години.

Представянето на новия комитет беше осъществено на международен виртуален симпозиум, наречен Nutrition Health, Sustainability Towards 2050: The need for an integrated approach (Хранене и здраве, устойчивост към 2050 г .: Необходимостта от интегриран подход). Участвалите в събитието членове на SNSB и други водещи експерти представиха хипотезите и проблематиката, които ще бъдат изходна точка за проучването през следващите три години.

Раждането на този Комитет се дължи на факта, че според многобройни проучвания населението на земята ще достигне 10 милиарда през 2050 година, а като се вземат за отправна точка производството и консумацията на храна днес, след 30 години планетата може да достигне лимита си за производство. Според новия комитет начинът да се гарантира устойчива и дълготрайна прехрана в течение на времето е чрез нов подход, който да оптимизира храненето и здравето, като същевременно зачита екосистемите, в които се произвежда храната. Това е сложен и многостранен въпрос, който не може да бъде решен изолирано – той изисква разработването на цялостна концепция за устойчиво хранене.

„Комитетът иска да допринесе със своите знания и заключения, за да бъде потвърдена важната роля на устойчивото производство и потребление на храна като единствен начин да се справим в следващите 30 години. Мисията му е да развива научно-изследователска дейност, която да подтиква към промени в хранително-вкусовата промишленост и потребителското поведение чрез три изследователски проекта всяка година. Първият от тях е анализ на мазнините и растителните масла. Надяваме се нашите препоръки да са полезни в този момент, когато са толкова актуални програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 и Парижкото споразумение за климата“, обясни Арне Аструп, ръководител на катедрата по хранене, гимнастика и спорт на университета в Копенхаген и президент на новосформирания комитет SNSB.

Комитетът възнамерява да се справи с многоизмерните предизвикателства чрез използването на интердисциплинарни подходи, докато експериментира с иновативни методи за извличане на данни, като big data и изкуствен интелект. Базовите данни, които ще бъдат събрани и анализирани, ще бъдат предоставени с подкрепата на Фондацията на Института за научен обмен и ще обхващат областите на климата и природните ресурси, процесите на производство на храни, социално-икономическите фактори и човешкото здраве. Тези инструменти ще позволят на Комитета да представи основани на доказателства и доказани идеи за устойчиво хранене, които могат да бъдат на разположение на научната общност и други заинтересовани страни.

По отношение на изследователските теми в течение на три години SNSB ще провежда изследвания, свързани с устойчивото хранене. За момента през тази година комитетът ще анализира ефектите от приема на масла и мазнини при хората, както и екологичните и социално-икономическите ефекти от производствените процеси на тези мазнини. Заключенията от това изследване ще бъдат оповестени на Световния конгрес на Международния съюз за защита на природата и природните ресурси (IUCN) през януари 2021 г. в Марсилия.