Начало - Статии и новини - Новини - Общата селскостопанска политика: Да поддържаме амбициите в Европа високи
Новини
   

Общата селскостопанска политика: Да поддържаме амбициите в Европа високи

29 ноември 2020

Общата селскостопанска политика: Да поддържаме амбициите в Европа високи

Преди броени дни Slow Food беше домакин на онлайн конференция Общата селскостопанска политика: Да поддържаме високи амбициите в Европа, с представители на Европейската комисия (Генерална дирекция Земеделие и развитие на селските райони), както и на германското и италианското министерства на земеделието, а също и с участието на фермери и експерти от мрежата на Slow Food в Италия и Германия.

Окончателното гласуване на новата Обща селскостопанска политика (ОСП) се проведе в Европейския парламент през октомври и погреба надеждите за селскостопанска политика, която има механизми да се справи с най-сериозните предизвикателства на бъдещите ни нужди и да стимулира нови взаимодействия между фермерите, хората и природата.

Сега държавите-членки разработват своите национални стратегически планове за адаптиране на новата ОСП към всеки национален контекст и дискусията на 24 ноември беше важна възможност за обмяна на виждания относно бъдещето на селското стопанство в Европа и споделяне на мисли по въпроса: ще отговарят ли тези планове на екологичните и социалните амбиции на Зелената сделка в ЕС?

Има все повече доказателства, че агроекологичните хранителни системи са решението, тъй като те насърчават намаляването на въглеродните емисии, опазват биоразнообразието на културите и изобщо поддържат биологичното разнообразие на нашите екосистеми. Беше радостно за Slow Food да види, че агроекологията е спомената както в стратегията „От фермата до вилицата“ (Farm to Fork), така и в стратегията за биологично разнообразие. Крайно време беше! - заяви Марта Меса, директор на Slow Food за Европа. Изключително важно е националните стратегически планове за ОСП да отговарят на екологичните и социални амбиции на Зелената сделка на ЕС. Снижените амбиции допълнително биха компрометирали благосъстоянието на нашите екосистеми и общество и биха застрашили съществуването на малки агроекологични фермери – нещо, което вече не можем да си позволим.

Амаде Билесбергер, земеделски биопроизводител в Германия, подчерта парадокса на настоящата политика в областта на храните: Дребните фермери сме пазителите на биологичното разнообразие и на качеството. Настоящата ОСП принуждава малките ферми да затварят, а позволява на големите да стават още по-големи. Защо фермерите получават финансиране независимо от начина, по който отглеждат храната си? Бих искал ОСП да обвърже европейските субсидии със създаването на нови здрави почви.

Земеделието е сложна тема, тясно преплетена с други важни въпроси, като климатичните промени, здравето и бъдещето на нашите деца. Както твърди Гийс Шилтуис, ръководител на отдел в Генерална дирекция Земеделие и развитие на селските райони към Европейската комисия, Земеделските политики трябва да се адаптират към настоящите предизвикателства, тъй като конвенционалният модел на индустриално производство на храни е една от основните причини за загубата на биологичното разнообразие и водата, за замърсяването на въздуха и за климатични промени. Сега вече не само имаме нужда от обща селскостопанска политика, а се нуждаем от обща селскостопанска политика, вградена в една по-голяма политика в областта на храните.

Представители на италианското и германското министерства на земеделието признаха необходимостта от предприемане на действия на национално ниво за преминаване към по-устойчиви и екологични политики в областта на храните и земеделието. Що се отнася до разпределението на субсидиите, целите на ОСП са много смели и амбициозни, но това е правилният начин да се продължи, тъй като бюджетът възлиза на 30% от европейския, коментира Фабио Пиеранжели от Италия. Трябва да укрепим социално-икономическата структура на нашите селски райони, които са изправени пред значителни предизвикателства като обезлюдяването, добави Гизела Гюнтер, позовавайки се на контекста в Германия.

Протичащите дискусии на национално ниво за това как да се проектира новата ОСП в национален контекст биха имали голяма полза, ако всички играчи седнат на масата, включително дребните земеделски производители. Както правилно посочи Франческо Сотиле, член на управителния съвет на Slow Food в Италия, пъзелът на Европа се състои от малки и големи парчета, всички еднакво важни, в това число и  дребните фермери със своите знания, своя опит и естествената си любов към земеделието.

Slow Food вярва, че агроекологията ще бъде ключова за осъществяването на дълбоко необходимия преход към устойчиви хранителни системи в Европа и затова организацията насърчава държавите-членки да възприемат този иновативен подход при изготвянето на своите национални стратегически планове и формирането на бъдещото земеделие в своите страни и в Европа.

Slow Food е глобална мрежа от местни общности, която работи активно за връщане към истинската стойност на храната и за опазване на околната среда. Дейността на Slow Food в България е в синхрон с философията на движението, заключена в следните три думи: Good, Clean and Fair, т.е. храната на всички хора трябва да е вкусна и от качествени продукти; да е добита природосъобразно, без да уврежда околната среда и да се произвежда по социално отговорен начин, т.е. фермерите да получават справедливо възнаграждение за своя труд.

Статията е част от публикациите в рамките на проект Еко-общество чрез храна: лични избори срещу климатичните промени и се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Основната цел е да се изгради широка мрежа за развитие на еко-устойчиви хранителни решения за климатичните промени (www.activecitizensfund.bg/).