Начало - Статии и новини - Акценти - Slow Food и изборите за Европейски парламент
Акценти
   

Slow Food и изборите за Европейски парламент

08 май 2019

Slow Food и изборите за Европейски парламент

В края на април Slow Food Europe стартира своята дейност за предстоящите избори за Европейски парламент през май и призова кандидатите за Европейския парламент и гражданите на Европейския съюз да поемат отговорност за бъдещето на Европа. 

В Манифеста Slow Food Europe обръща внимание на критичните области на политиката, които по време на предстоящите пет години ще играят основна роля в изграждането на устойчиви системи за земеделие и храни в Европа.

Актуални тенденции показват, че тези системи в Европа са далеч от идеалните: през 2016  9,1% от населението на ЕС не е било в състояние да си позволят качествена храна всеки втори ден (Eurostat 2017); между 2003 и 2013 повече от 1 на всеки 4 ферми са изчезнали в Европа (Eurostat 2015); 20% от производството на храна в ЕС е изгубено или се губи всяка година (EC).

Манифестът на Slow Food Europe дава конкретни предложения за бъдещите депутати на Европарламента, които ще вземат решенията, за това как да се разрешат тези проблеми, като се фокусира върху шест различни въпроси: 

  • Преход към обща политика на храните (напр. да се сложи край на конфликтните политически цели и на скъпата неефективност, да се включи по-широк кръг от заинтересовани страни и др.)
  • Общата селскостопанска политика (напр. да се осигуряват публични средства за обществени блага, да се подпомагат отдалечените райони и др.)
  • Климатичните промени (напр. да се даде централна роля на развитието на устойчиви системи за производство на храни и земеделие, да се насърчи определянето на задължителни цели за намаляване на хранителните отпадъци в целия ЕС, и др.)
  • Биоразнообразие (напр. да се гарантира, че конвенционалното отглеждане на растения и животни ще остане свободно от патентни искове и да се разяснява, че новите техники на генното инженерство попадат в обхвата на законодателството на ЕС относно ГМО; да се подпомага разработването на специална правна рамка, която да обхваща покрива основните заплахи за почвата, включително загубата на биоразнообразие и т.н.)
  • Морски екосистеми (напр. да се насърчи съвместното и съпричастно управление на моретата и океаните, да се гарантира, че срокът до 2020 г. за прекратяване на прекомерния риболов ще бъде изпълнен; да се подкрепи забраната на ЕС за изхвърляне на пластмаси и др.)
  • Уважение към хората и околната среда (напр. да се гарантира, че законодателството на ЕС отстоява задължението на корпорациите да зачитат правата на човека и околната среда на територията на тяхната дейност в световен мащаб, и т.н.) 

Това са въпроси, които са в основата на мисията на Slow Food и за които хората, взимащи решенията в Европа, ще имат думата през следващите няколко години. Наложително е кандидатите за Европейския парламент, както и избирателите им, да заемат твърда позиция за устойчивост на хранителните системи в Европа и в световен мащаб, казва Марта Меса, директор на Европейския офис на Slow Food.

Целият манифест може да прочетете тук.

Същевременно Младежката мрежа на Slow Food празнува третото издание на World Disco Soup Day, което в различни големи градове на Европа, като Амстердам, Берлин или Рим не само се занимава с темата за хранителните отпадъци, като приготвя супа от зеленчуци, които биха били изхвърлени, но също така насърчава младите избиратели да отидат да дадат гласа си за кандидатите, които се борят за устойчивото развитие на Европа. До изборите Младежката мрежа на Slow Food ще организира фото събития и обратни кампании за графити. Картата на събитието Световен диско ден на супата в Европа е налична тук.

Slow Food Europe и Младежката мрежа на Движението са убедени, че Храната е политика. На предстоящите Европейски избори трябва да гласуваме за кандидати, които спазват европейските ценности и се грижат за устойчивото бъдеще на европейското селско стопанство и храните. Заедно, можем да създадем Европа, каквато ние желаем.

Slow Food е международно движение за храните, включващо граждани, фермери, рибари, малки производители на храна и активисти във всички държави-членки на ЕС и в над 160 в света, всички защитаващи правата на всеки за добра, чиста и истинска храна. Slow Food Europe се фокусира върху застъпническата дейност, чиято цел е да има силен обединен глас, като превежда местни действия в политиката и повдига на европейско ниво въпроси, които доскоро се уреждаха на национално ниво. Slow Food Europe е мрежа в рамките на по-широкото глобално движение Slow Food.