Начало - Статии и новини - Новини - Загрижеността за океаните променя навиците в консумацията на риба
Новини
   

Загрижеността за океаните променя навиците в консумацията на риба

12 юни 2020

Загрижеността за океаните променя навиците в консумацията на риба

по материали на diariodegastronomia.com

Повишената загриженост за състоянието на нашите морета и океани дава тласък на редица промени в навиците за консумация на риба и други морски храни – промени, които са насочени към опазването им. Всъщност един на всеки трима потребители се страхува, че през 2040 г. неговата любима риба ще е изчезнала от менюто му. 

Това е основният извод от проучването, възложено от организацията Marine Stewardship Council (MSC) — НПО, което налага серия от стандарти и сертификати за устойчив риболов и проследяемост на рибата и морските продукти. Резултатите от проучването бяха оповестени от международната организация в понеделник по повод 8 юни, Световен ден на океаните за 2020.

Проучването – най-мащабната анкета от този тип, с повече от 20 000 участници от 23 страни, осъществена от GlobeScan, независима консултантска компания, специализирана в пазарни проучвания – показва, че шест от всеки десет потребители на риба (58 %) вече са били променили миналата година навиците си при избора и покупка на риба с цел опазване на рибните популации в нашите морета. Те са сменили марката или продукта в полза на онези, които твърдят, че помагат за опазване на океаните и рибните популации в тях (23 %), започнали са да купуват различни видове риба (17 %), или са избрали ново място, от което да се снабдяват с риба (15 %). Осем на всеки десет консуматори (83 %) са готови да предприемат в бъдеще мерки за опазване на световния океан.

Тази инициатива е мотивирана от факта, че в световен план един на всеки трима души (31 %) се тревожи, че любимата му риба няма да е налична след двайсет години, като процентът на младите хора между 18 и 24-годишна възраст е по-голям (37 %) в сравнение с този на превишилите 55 години (27 %). Миналата година младежи, бащи и майки показаха по-голяма склонност да предприемат действия за опазване на морските обитатели и са готови да го правят и в бъдеще. Две трети (65 %) от любителите на морска храна посочват, че за да има изобилие от риба в морето, от съществено значение е да купуват само риба и морски продукти с устойчив произход, а две пети (44 %) от анкетираните заявяват, че при пазаруване разпознават продуктите с печат за устойчивост.

Според данните от статия, публикувана в научното списание PNAS, в океаните и моретата са концентрирани между 50% и 80% от живите същества на планетата, обекти на риболов, които са много важен източник на протеини за около 3 200 милиона души по целия свят, според ФАО – Организацията на ООН по прехрана и земеделие. Но в една на всеки три риболовни компании от целия свят уловът превишава границите на устойчивост, а в 60% се работи на максималния капацитет.

При свръх улова, климатичните промени и замърсяването, които все повече притискат нашите океани и морета, решенията, които взимаме като потребители, никога не са имали  толкова важно значение. Това проучване показва, че всъщност хората са истински загрижени от къде произхождат рибните продукти, които купуват и как се добиват. В този момент, когато риболовната индустрия е изправена пред безпрецедентни предизвикателства в резултат на пандемията от корона вирус, всички трябва да подпомагаме онези рибари и риболовни компании, които са ангажирани с устойчивия риболов и помагат за опазване на морските екосистеми и рибните ресурси за бъдещите поколения, обяснява Рупърт Хаус, изпълнителен директор на MSC. Търсенето на рибни продукти на световно ниво е по-голямо от когато и да било. Но, ако искаме и в бъдеще да продължим да задоволяваме нуждите си от морска храна, трябва да предприемем мерки, така че риболовните компании по целия свят да бъдат управлявани мъдро и да работят устойчиво, добавя мистър Хаус.  

Ето и някои ключови данни, които са част от току-що появилия се доклад за световното състояние на риболова и аквакултурите за 2020, който ФАО изготвя и публикува на всеки две години.

  • През 2030 г. общото производство на риба ще се увеличи до 204 милиона тона, 15% повече в сравнение с 2018 г.
  • Квотата, съответстваща на аквакултурите, ще надхвърли актуалната квота от 46%
  • Ръстът е почти наполовина спрямо увеличението, регистрирано за миналото десетилетие.
  • Годишната консумация на риба на глава от населението е 20,5 кг, а се очаква през 2030 г. тя да достигне 21,5 кг.
  • В момента 34,2% от рибните запаси се ловят на биологично неустойчиви нива и, в световен мащаб, това не се подобрява.
  • 78,7% от цялата разтоварена риба идва от биологично устойчиви популации.
  • През 2018 г. уловът на всички видове риба тон е достигнал най-високото си ниво, около 7,9 милиона тона. В момента уловът на две трети от тези ресурси е на биологично устойчиви нива, което представлява увеличение с десет процента само за две години.