Начало - Политика за поверителност и защита на личните данни
Политика за поверителност и защита на личните данни

III. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЪГЛАСНО  РЕГЛАМЕНТ /ЕС/ № 2016/679 (GDPR)

Политиката за обработка и съхранение на личните данни се отнася и е една и също за всички сайтове притежаване от Гурме ЕООД - divino.bg, vintageclub.bg, menumag.bg, taste.bg, gourmet.bg, menuschool.bg (по-долу “сайтове”)

Обработка на личните данни от Гурме ЕООД е свързана със следните цели: Изпълнение на поръчки и договори; Оказване на консултантска помощ на клиенти; Комуникация по телефона; Изпращане по пощата

След изтичане на целта на обработка, събраните лични данни на Потребителя ще бъдат унищожени освен в случаите, когато Гурме ЕООД желае да съхрани обработените лични данни като анонимни за статистически цели след изрично разрешение от страна на Комисията за защита на личните данни – КЗЛД (чл. 25 от ЗЗЛД).

С регистрацията си във в сайтовете на Гурме ЕООД, Потребителят дава съгласието си за обработване на личните му данни съгласно посочените тук условия, както и съгласно условията в ЗЗЛД.

Регистрацията в сайтовете на Гурме ЕООД позволява на Потребителите да пазаруват, да следят статуса на поръчките си, както и да съхраняват и получават информация при максимална защита на въведените от тях лични данни.

На основание чл. 28а от ЗЗЛД, Потребителите на сайтовете на Гурме ЕООД могат да поискат по всяко време от собственика на Гурме ЕООД да:

- Заличи, коригира или блокира техни лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на този закон;

- Уведоми третите лица, на които са били разкрити личните им данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Потребителят носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп до чужди профили съгласно Наказателния Кодекс (Глава 9) и действащото законодателство на Република България.

Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?

Има данни, които са необходими за функционирането на услугата. Без тях ние не можем да ви предоставим желаната функционалност. Например, нямаме възможност да ви изпратим пратка със желания от Вас продукт, ако не ни предоставите името и телефона си и адрес за доставка. Както и няма как да Ви издадем фактура, без данните на фирмата Ви.

1. В електронен магазин vintageclub.bg потребителите се разделят на нерегистрирани потребители (гости) и регистрирани потребители.

Регистрираните потребители доброволно предоставят своите лични данни при регистрация в сайта.

2. Съобразно ЗЗЛД, регистрираните потребители имат право на достъп и промяна на личните си данни, както и да изискат от Гурме ЕООД да бъде закрит техният потребителски профил.

3. Гурме ЕООД има право да изпраща рекламни съобщения под формата на електронен бюлетинна посочения при регистрация e-mail адрес от регистрираните потребители. Регистрираните потребители имат право да се отпишат доброволно от получаване на рекламни съобщения, като за целта кликнат на линк, който се намира на някой от получените от тях електронни бюлетини.

4. Гурме ЕООД няма да предоставя личните данни на регистрираните потребители на трети лица за рекламни и промоционални цели, както и по други причини, освен ако не бъдат изискани от служби, свързани със законодателството на Република България.

5. В случай на неспазване на условията за ползване на онлайн магазин vintageclub.bg и нарушаване на етикета, администраторите на vintageclub.bg.com имат правото да ограничат достъпа до онлайн магазина на нарушителите.

6. Гурме ЕООД запазва правото си да променя настоящата политика на личните данни по всяко време, без предварително известие, като изменената политика на личните данни ще бъде публикувана на настоящата страница. 

7. Ние не носим никаква отговорност за щети, възникнали от неверни или непълни данни, предоставени от вас.

8. Тази Политика за защита на личните данни има за цел да Ви информира за използването на личните Ви данни, които се събират, когато посещавате нашия електронен магазин.

9. Нашите сайтове могат  да съдържат връзки към други уебсайтове или Вие може да сте стигнали до нашите сайтове чрез връзки от друг уебсайт. Трябва да знаете, че ние не носим отговорност за политиките и практиките за защита на личните данни на други уебсайтове. Подобно съдържание се регулира от техните условия за ползване и от всички други указания и информация за личните данни, които техните уебсайтове предоставят.

10. При своята регистрация Вие се задължавате да предоставите точна, вярна и пълна информация за себе си, както и да я подновявате своевременно така, че да я запазвате точна, вярна и пълна. При невярна, неточна и/или непълна информация, Вие заявявате, че сте напълно отговорен.

11. Чрез регистрационната форма събираме следния тип информация:

*персонална: електронна поща, парола за достъп до сайта, Име Фамилия, Телефон, Държава, Град, адрес и пощенски код.

*неперсонална: браузърът който ползвате, URL и др.

12. Съгласявате се част от информацията да бъде използвана от Гурме ЕООД за връзка и комуникация по телефон, поща или електронна поща.

13. Вие сте отговорен за поддържането на кофиденциалност на Вашето потребителско име и парола и за всички действия, произтичащи от вашата регистрация.

14. Гурме ЕООД съхранява Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за обработка на кореспонденцията и всички евентуални допълнителни действия. За рекламни съобщения данните се съхраняват 3 години или до оттегляне на съгласие.