Северозападен район
Агрофитнес
Собствени лозя: 2 хектара

Винар: Тодор Костадинов

Собственик: Тодор Костадинов

Производител: Агрофитнес

Агрофитнес се  ражда през 2009 като изследователска дейност насочена към местните сортове. Създател и собственик е Тодор Костадинов  – активен застъпник за преоткриването на българските сортове и пазител на тероара. Агрофитнес се намира в сърцето на българския Северозапад, село Боровци. В хармония  с традициите и природните дадености са рекултивирани 1  ха  45-годишни лозя със стари местни сортове: зарчин, памид, гарваново  око, синяк, гъмза, димят и други. Новозасадени са 1 ха лозя със същите сортове.
В малка изба със занаятчийско виноделие, лично отношение и внимателни грижи се пресъздават вина, както са се правели  преди, с избор на подходяща комбинация между   сортовете.  Производството е ориентирано към къси серии вина, с изявен характер, крепки и сочни, носещи спецификата  на тероара. На разположение е приемна за винени дегустации. В процес на обновяване  и изграждане са две къщи за винен туризъм с действаща музейна експозиция, както и разширяване на избата.

Контакти:

с. Боровци 3528, общ. Берковица, 

обл. Монтана, ул. „Васил Левски“ 10
tel.: +359 888 619 693

e-mail: agrofitnes@mail.bg

Рейтинги и оценки на вина от избата