Начало - Изби - Дунавска равнина - Винекс Преслав
Дунавска равнина
Винекс Преслав
Собствени лозя: 200 хектара

Винар: Мария Дънкова

Производител: Винекс Преслав

Избата е основана през 1948 в град Велики Преслав и от тогава до днес остава едно от емблематичните имена в българското винопроиз- водство. От 2003 тя е собственост на холдинг Гаранция – ЛН. Местоположението на избата в близост до първата българска столица е благоприятно обстоятелство по отношение на винения туризъм. Винекс Преслав разполага  с 200  ха собствени и арендовани лозя, които са разположени  в три ключови за винарството в България микрорайона – Хан Крум, Нови Пазар  и Велики Преслав. Това е изключително под- ходящ район за отглеждане на бели сортове като шардоне, траминер, пино гри, совиньон блан, ризлинг, мускат и пино блан и не е случайно, че избата  се слави с качествените си бели вина. От червените  сортове се работи предимно с каберне совиньон и мерло. Главен технолог по вината е талантливият професионалист Мария Дънкова. Освен вино избата предлага и високоал- кохолни напитки, включително и бренди в най-високите качествени категории – VSOP и ХО.

Контакти:

Велики Преслав 9850

Индустриална зона

tel.: +359 53 842 127
e-mail: info@vinex.bg

www.vinex.bg