Западна тракийска низина
ВИ Todoroff
Годишно производство: 350000 бутилки
Собствени лозя: 60 хектара

Винар: Васил Кацаров

Собственик: Иван Тодоров

Производител: Тодорофф

Дегустации: По предварителна заявка на телефон: +359 2 850 46 66