Начало - Изби - Долината на струма - Дамянов Семейна изба и лозя
Долината на струма
Дамянов Семейна изба и лозя
Собствени лозя: 3 хектара

Собственик: Владимир Дамянов

Производител: Дамянов

Началото е дадено от Прокоп Маринков, създал веднага след Втората световна война стопанство, включително лозови насаждения и наложил се като уважаван земеделец. При колективизацията стопанството му е отнето. Във възстановяването му през 1991 основна роля играе Януш Дамянов, зет на Прокоп и виден общественик в района.
В развитието на лозовото стопанство днес участва цялата фамилия, начело с Владимир Дамянов, син на Януш. Избата е в сърцето на долината на Струма, в село Струмяни, на
12  км от Сандански. Произвеждат се занаятчийски вина в малки серии с марката Damyanov. За собствените им лозя  (3  ха, на  възраст 35-45 години) използват натурално земеделие, като пазят духа на дълбоко уважение към земята и природата. Отглеждат мерло, каберне совиньон и широка мелнишка лоза. Прилагат минимална намеса в процеса на превръщане на гроздето във вино. Идеята е вината да имат собствена индивидуалност и да отразяват семейните ценности и спецификата на тероара.

 

Контакти:

с. Струмяни 2825
област Благоевград, ул. Долна Белица
tel.: +359 885 803 120, +359 888 254 020
e-mail: mail@damyanovwinery.com
www.damyanovwinery.com