Северен черноморски район
Емона
Годишно производство: 15000 бутилки
Собствени лозя: 10 хектара

Винар: Технолог: Людмил Русанов

Собственик: Вега ООД

Производител: Емона

Дегустации: Телефон за контакт: 0895 645 598 – Мартин Минчев

Рейтинги и оценки на вина от избата