Начало - Изби - Сакар - Лайт Касъл
Сакар
Лайт Касъл
Собствени лозя: 26 хектара

Производител: Лайт Касъл

Лайт Касъл се намира  в района на Ивайловград, със собствени 26 ха лозя в землищата  на с. Белополяне и с. Свирачи – районът е от най-екологично чистите в България. Климатът е преходно-средиземноморски, силно  повлиян от Бяло  море  (на 60  км  по  права   линия). Надморската  височина е от 70 до 350  м, а сумарната  годишна температура е  над  4000ºС  – от най-високите в  страната.  Почвите  са  карбонатни  черноземи, средно еродирани, песъкливо-глинести,  средно   каменисти – благодатни за лозарство. Отглеждат се мерло, каберне  сови- ньон, сира, санджовезе, пино ноар,темпранийо и някои ценни местни червени  и бели сортове. Лозята са био сертифицирани  и се  обработват с ръчен труд и с натурални препарати. Избата съчетава  модерни технологични  и  енологични  практики с традиционни и доказани  с времето способи, както и натурален подход. Акцентът е върху висококачествени отлежали в дъб червени вина – предлагат се с брандовете Light Castle, Trendafil и Kaloioan. А Beloslava, Efrosina, Rozalina са белите и розетата.

Контакти:

Ивайловград 6570 ул. „Г.С.Раковски“ 20

tel.: +359 887 584 392

e-mail: castle@light.bg

www.castle.light.bg