Дунавска равнина
ЛВК-Винпром
Годишно производство: 10000000 бутилки
Собствени лозя: 700 хектара

Собственик: Петко Матеев  изпълнителен директор

Производител: ЛВК Търговище

 

 

 

 

 

Дегустации: Не