Начало - Изби - Северозападен район - Максима Селларс
Северозападен район
Максима Селларс
Собствени лозя: 7 хектара

Собственик: Адриана Сребринова

Производител: Максима Селларс