Източна тракийска низина
Санта Сара
Годишно производство: 300000 бутилки

Винар: Пламен Козарев

Собственик: Ивайло Геновски

Производител: Санта Сара

Дегустации: Не

Санта Сара
Санта Сара