Южен черноморски район
Шато Сунгурларе
Собствени лозя: 40 хектара

Винар: Иван Донев

Производител: Шато Сунгурларе

Винарска изба  Шато Сунгурларе е създадена  през  2012  г. в град Сунгурларе и е една от най-младите винарни  в  района.  Избата  разполага с 40 ха собствени лозови  масиви, в които се отглеждат мискет, италиански ризлинг, шардоне, мускат и мерло. Преработват около 150 тона грозде. Главен технолог на Шато Сунгурларе е Иван Донев, който има зад гърба си дългогоди- шен  стаж. Избата  е  ориентирана към производството  на ограничени серии бели и червени  вина от среден и висок клас, които отразяват тероара. Предишните им реколти бяха представени на пазара с брандовете Château Sungurlare, серия от млади, свежи и плодови  вина и Eclipse  -  от  селектирани   вина. От 2017 винарната е преобразена с новата си концепция и визия в се- рията Winefields - най-доброто, което местният тероар може да даде на виното.

Контакти:

Сунгурларе 8470

ул. 9-ти Септември 25

tel.: +359 5571 5292

e-mail: agrovin2007@abv.bg

www.Châteausungurlare.com