Начало - Статии и новини - Акценти - Hi Tech и вино
Акценти
   

Hi Tech и вино

11 декември 2020, Вили Гълъбова

Hi Tech и вино

Не, няма да си говорим отново за модерно оборудване за преработка, пресоване, ферментация и бутилиране, а за облачни и блокчейн технологии. Новината този път е, че модерните дигитални технологии вече навлизат сериозно в транспортирането и съхранението на вино. Помагат на виното то да пристигне до крайната си дестинация, запазвайки качествата и репутацията си.

Непрекъснато се сблъскваме с примери как високо ценени и препоръчани ни от надеждни източници вина често ни разочароват или пък как вина от една и съща партида на един производител имат съвсем различен вкус. Една от възможните причини за това е, че нещо се е случило с различните бутилки, след като са напуснали винарната в процеса на транспортиране и в периода на съхранението им. Действително най-честият проблем се оказва лошото съхранение на вината при неподходящ температурен режим. Според Наръчника за съхранение на стоките Сommodity Storage Manual на Световната организация за логистика на храните вината трябва да се съхраняват между  10 и 16° С.

Извън този диапазон трябва много да се внимава, защото както много ниските, така и високите температури имат пагубно влияние върху вече бутилирания продукт. Те могат да са причина за получаване на утайки, за влошаване на сензорните показатели, ускоряване на стареенето и като цяло  – за съкращаване живота на виното. Доказано е, че при температури над 30° С във виното се образуват съединения като уретан, за който се предполага, че е канцероген (класифициран е в група 2А канцерогени от Международната агенция за изследване на рака, или International Agency for Research on Cancer).

Възниква въпросът възможно ли е производителите, а и крайните консуматори, да следят температурните амплитуди, през които преминават бутилките вино, след като те напуснат винарната. Оказва се, че да. Двама млади български инженери – Тодор Георгиев и Стефан Влаев, естествено любители на хубавото вино, вече са създали прототип на устройство и телефонна апликация (Divine), с помощта на които може в реално време да се следи температурата на съхранение на всяка бутилка, както и да се установи от момента на бутилирането до отварянето ù през какъв температурен режим е преминала. Това осигурява абсолютна прозрачност, ако някога е възникнал проблем при транспортирането или съхраняването, къде и кога точно се е случило това, дали при производителя, логистичната компания, дистрибутора, ресторантьора или при търговците на едро и дребно. Данните за това се съхраняват в облачното пространство и са достъпни за всеки, свалил апликацията. Информацията се събира от сензор, поставен върху бутилката, който регистрира и запазва данните по един много надежден начин, който дава автентична и детайлна информация за температурния режим на съхранение на дадената бутилка в течение на цели 5 години. Апликацията е инструментът, с който всеки краен клиент може да получи и друга актуална информация, както за самата винарна, за реколтата, за гроздето и какво ли още не, до, разбира се, информация за температурните амплитуди от момента на бутилиране до отварянето на бутилката. Всъщност вече разполагаме с още един начин да се провери по същество качеството на виното още преди да е отворена самата бутилката. Не е ли това чудесна новина?!

Ключов компонент в системата Divine е блокчейн технологията. Тази технология вече революционно променя света около нас – с това как компаниите се договарят, сключват сделки, използват виртуални валути, осигуряват автентичността на процесите, а в случая с винената индустрия надеждно гарантират качеството на продукта. Harvard Business Review казва, че с блокчейн технологиите може да си представим свят, в който контрактите се съхраняват чрез дигитални кодове и са напълно прозрачни, чрез споделени бази данни, където те не могат да бъдат унищожени или ревизирани. Всяка сделка, всеки процес, всяка задача и всяко плащане имат дигитален запис  и могат да бъдат идентифицирани, съхранявани и споделяни. Посредници като адвокати, брокери и банкери вече не са нужни. Хора, организации, машини и алгоритми вече могат свободно да влизат в директно взаимодействие. В това се състои огромният потенциал на блокчейн технологиите.

Навлизането на новите технологии във виното значително се засилва с всяко следващо поколение. Световните маркетолози констатират, че най-популярните термини, свързани с вино, които Мillennials and Gen Z (хората над 40 и съответно над 25 години) търсят в мрежата, са качество и сорт, автентичност и отпечатък.  Оказва се, че младите хора имат съвсем различен начин, по който мислят, търсят и пият вино, и тази демографска зависимост е много ценна за винарните, ако те знаят как да използват това знание, за да го превърнат в своя сила.