Долината на струма
Абдийка
Годишно производство: 50 000 бутилки
Собствени лозя: 15 хектара

Винар: Иво Тодоров

Производител: Винарна Абдийка

Лозята Абдийка (Abdyika) са създадени през 2005 г. Намират се в крайния югозапад на България, в Долината на река Струма. На площ от 15 ха се отглеждат ранна мелнишка лоза, широка мелнишка лоза, руен, каберне совиньон, мерло, шенин блан, асиртико.
Abdyika е основана  от фамилия Ганеви, днес има още над 30 съсобственици, всеки един от които е с жив интерес към винопроизводството. Виненият клуб Abdyika в Швеция е с над 200 членове. Реколтата  е около 60 тона грозде, за около 50 000 бутилки годишно. Постоянно заети с отглеждането на гроздето и виното са приблизително 15  човека – не се пести ръчен труд, за да се постигне най-високо качество. Технологичният екип се ръководи от известния български енолог Иво Тодоров.

Контакти:

с. Долно Спанчево, 2869 Сандански
tel.: +359886654 020 
e-mail: it@abdyika.bg 
​www.abdyika.se