Източна тракийска низина
Афузов

Винар: инж. Минчо Афузов и инж. Юрка Афузова

Собственик: фамилия Афузови

Производител: Афузов

Компанията, създадена  през 2010, наследява дейността и опита на две други компании, притежавани от същата фамилия. Собственик на  избата  е  фамилия  Афузови, с над 40-годишен опит в селското стопанство и винарския бизнес. Освен с винопроизводство и винарски технологии се занимават  и с проектиране на предприятия и съоръжения за хранително вкусо- вата промишленост, с доставка на оборудване,  както и с предлагане на материали и консумативи за винопроизводство.
Избата е създадена през 2014, намира  се в с. Калояново, Сливенска  област, на главния  път София – Бургас. Капацитетът е 300 000 л годишно. Избата изкупува грозде от местни производители, което позволява дейността да е съсредоточена върху винопроизводството. Технолози  са  инж. Минчо Афузов и инж. Юрка Афузова. Разполагат с дегустационни с капацитет 50 човека, магазин и модерна производствена база, открита за посещения. Сред брандовете  са Mystery с три купажни и три сортови вина, чиито стил е плодов, с търсена свежест и подчертаване на сортовите особености, както и серията  от три вина Cor Caroli: шардоне  барик, розе  от каберне  совиньон  и червен  купаж от каберне совиньон, мерло, мавруд и шираз.

Контакти:

Сливен 8800 ул. „Янко Сакъзов“ 2

tel.: +359 888 759 664

e-mail: vi_afuzov@abv.bg

www.algolex.net