Южен черноморски район
Братя Минкови
Собствени лозя: 460 хектара

Собственик: Сис Индустрийс

Производител: Братя Минкови

Братя Минкови се появяват на съвременния  български пазар  през 2006  г. като наследници на една от най-старите винарни в страната. Днес избата, собственост на СИС Индустрийс, е един от водещите производители  в България, като марките й са разпознаваеми и на международния  пазар.
Винарната разполага  с повече от 460 ха собствени лозя в землищата  на селата Огнен, Деветак и Терзийско. В технологично отношение избата е изключително  модерна, с вкопани в земята тунели и с над 1 500 бъчви от френски  и американски  дъб. Братя Минкови предлага широк диапазон от бели, розе и червени вина – сухи и ликьорни. Избата  е подходяща за винен туризъм, отворена е за посещения и дегустации; има и възможност да приема гости за нощувки.

Контакти:

с. Венец 8473

общ. Карнобат, обл. Бургас

tel.: +359 886 29 40 10

e-mail: marketing@minkovbrothers.bg

www.minkovbrothers.bg