Долината на струма
Вила Мелник
Собствени лозя: 30 хектара

Производител: Вила Мелник

Винарска изба Вила Мелник се намира на около 7 км южно от Мелник. Отглежда 30 ха собствени лозя, разположени по сколоновете на Мелнишката река между селата Хърсово и Виногради. Представени са най-добрите местни и класически сортове: червени – широка и ранна мелнишка лоза, руен, мавруд, мерло, сира, пино ноар; бели - тамянка, шардоне, совиньон блан, вионие.
През 2012 завърши изграждането на новата и модерна винарна на избата, с капацитет за преработка на около 250 тона грозде. Модерно оборудваната винарна е вкопана в пясъчен хълм, което осигурява гравитачно движение на винения поток, както и отлични условия за отлежаване и съхранение на виното. Винарска изба Вила Мелник създава къси серии висококачествени елитни вина под марките AplauZ, Bergule, Family tradition, Melnik. Вината са наградени с редица национални и международни отличия. Водещ енолог е Румяна Стоилова, завършила своето обучение в Бордо, Франция. Вила Мелник е отворена за посещения всеки ден.


www.villamelnik.com
e-mail: villamelnik.com
+359 888 230 305