Южен черноморски район
Винекс Славянци
Собствени лозя: 630 хектара

Собственик: Жеко Жеков

Производител: Винекс Славянци

Винекс Славянци има повече от вековна история. От своето основаване до днес предприятието произвежда вино и ракия в района на Сунгурларската долина, част от Южен лозаро-винарски регион. Районът е полупланински, хълмист с надморска височина от 180 до 220 м. Почвите са леки, песъчливо-глинести, канелено-горски, със сравнително ниско почвено плодородие. Зимата е мека, а лятото топло , с постоянна влажност на въздуха през цялата година, дължащо се на близостта на долината до Черно море и Стара планина. Тези условия са благоприятни за производство на качествено грозде и вино.
Лозовите масиви на Винекс Славянци са около 6.300 дка и са разположени по южните склонове на хълмовете в долината. Сортовете, които се отглеждат, са: Шардоне, Мускат Отонел, Червен Мискет, Гевюрцтраминер, Немски Ризлинг, Совиньон Блан, Вьоние, Пино Гри, Грюнер Велтлинер, Пино Ноар, Мерло, Каберне Совиньон, Каберне Фран, Шираз.