Източна тракийска низина
Гранит
Годишно производство: 300000 бутилки
Собствени лозя: 20 хектара

Винар: Антим Драгиев

Собственик: Антим Драгиев

Производител: Гранит

Дегустации:   Да, предварителна заявка на тел. +359 2 980 28 41 или на email: Trakia_estate@yahoo.com. 

Рейтинги и оценки на вина от избата