Западна тракийска низина
Домейн Трифонов
Годишно производство: 20000 бутилки
Собствени лозя: 3 хектара

Винар: Константин Тонков

Собственик: Слави Трифонов

Производител: Домейн Трифонов

Дегустации: Избата е отворена за клиенти и дегустации. Разполага с голяма дегустационна с 30 места. Дегустациите се провеждат от специалист енолог или управителя на избата, които запознават гостите с характерните особености на сортовете грозде, производството и съхранението на вината на винарска изба Domain Trifonoff. Телефон за контакт: 0887 514 905  

Домейн Трифонов
Домейн Трифонов
Рейтинги и оценки на вина от избата