Долината на струма
Златен Рожен
Собствени лозя: 70 хектара

Винар: Димитър Петков, Федерико Ричи

Собственик: Златен рожен ЕООД

Производител: Златен Рожен

Историята на избата започва през 2010 г. с обособяването на 18 ха лозови масиви в землището на с. Капатово в долината на река Струма, само на няколко километра южно от град Сандански  и село Рожен. Към момента избата разполага със 70 ха собствени лозови масиви. Винарската изба е изградена близо до лозята като атрактивен архитектурен комплекс и е с напълно завършен цикъл на производство. Oборудвана е с ферментационни съоръжения с възможност за оптимизиране и контрол на всички процеси на винификация, съзряване и бутилиране на вината. Добитото от прилежащите лозови масиви грозде се преработва на място в избата, която е с годишен капацитет от над 180 тона. Отглеждат се каберне совиньон, мерло, сира, мелник 55, мелнишки рубин, сандански мискет, широка мелнишка лоза, както и санджовезе, небиоло, пти вердо и каберне  фран. За вината се грижат технологът Димитър Петков и енологът Федерико Ричи.

Винарска изба Златен Рожен предлага винени турове и дегустации целогодишно в приемната част на винарната, която е на две нива, с фирмен магазин и красива дегустационна зала с винен бар.

Контакти:

с. Рожен 2820 общ. Сандански

tel.: +359 899 409 464
e-mail: info@zlatenrozhen.bg
www.zlatenrozhen.bg

 

Дегустации: Да, разполага с дегустационна зала с винен бар; заявка на тел. +359 899 409 464