Долината на струма
Меди валей
Собствени лозя: 40 хектара

Производител: Меди Вали