Долината на струма
Орбелус
Годишно производство: 80 000 бутилки

Производител: Орбелус

Орбелус е семеен проект на две семейства, приятели от над 25 години. Идеята е да се покаже идентичността на долината на Струма и уникалния й сорт – мелнишката лоза. През 2006 са засадени първите лозя, през 2009 се появява  първата реколта вина, а през 2014 отваря врати и винарната на Орбелус.

Естественият път от самото начало на проекта е биолозарство и винарство – работи се в хармония с природата и с мисъл за земята, която се оставя на идните поколения.
Лозята на Орбелус са в землищата на селата Капатово, Кромидово, Хърсово, Марикостиново – район, повлиян от Средиземно море и ограден от седем планини. Специфичният климат и глинестите и песъкливи почви са сред водещите фактори с принос за богатия южен вкус на вината. Местните сортове, които се отглеждат, са червените ранна мелнишка лоза, широка мелнишка лоза, мелнишки рубин и белият сандански мискет, а класическите са каберне совиньон, мерло, сира и белите шардоне, вионие и пино гри – тук те имат специфичен характер. Местните условия дават възможност и за експерименти с по-редките за България, но подходящи за Долината на Струма гренаш ноар, мурведър, марселан, пти вердо, примитиво и белия асиртико.

Контакти:

София 1606
ул. „Лайош Kошут“ 39, ап. 5

tel.: +359 2 951 54 41
e-mail: office@orbelus-bg.com
www.orbelus.bg

 

Дегустации: Избата е отворена за дегустации - за контакти: тел. +359 887 452214