Западна тракийска низина
Пълдин
Собствени лозя: 80 хектара

Винар: Ангел Найденов

Собственик: Атанас Табов, изпълнителен директор Иван Друмев

Производител: Пълдин

Дегустации: Да - с предварителна заявка на тел. +359 32 636 513

Рейтинги и оценки на вина от избата