Начало - Изби - Южен черноморски район - Черноморско злато
Южен черноморски район
Черноморско злато
Годишно производство: 15000000 бутилки
Собствени лозя: 600 хектара

Винар: Джендо Джендов производствен директор

Собственик: Петя Славова изп. директор:  Йордан Панайотов

Производител: Черноморско Злато


Дегустации: