Начало - Изби - Западна тракийска низина - Винарска изба Загрей
Западна тракийска низина
Винарска изба Загрей
Собствени лозя: 120 хектара

Винар: Татянa Стефанова, Доника Кънева

Собственик: Димитър Костадинов

Производител: Загрей